Річний звіт

Загальні збори акціонерів АК «Київенерго» не відбулися

Київенерго повідомляє, що загальні збори акціонерів оголошені на 31 березня не відбулися у зв’язку з тим, що ВАТ «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» не передала систему реєстру тимчасовому реєстратору ТОВ «Міжрегіональний незалежний реєстратор», який був призначений органами управління АК «Київенерго».

«Ліцензія колишнього реєстратора власників акцій Киїївенерго - ВАТ «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» - є анульованою, про це Компанію повідомила Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Небажання «Укрнафтогазу» передавати реєстр є протизаконним і унеможливлює проведення зборів акціонерів» , - прокоментував ситуацію директор з правового забезпечення Дмитро Усатюк.

Відповідно до інформації та роз’яснень, що надана ДКЦПФР, реєстраpція акціонерів та їх уповноважених представників для участі в чергових загальних зборах акціонерів АК «Київенерго», не можлива, коли відсутній легітимний документ на підставі якого повинна відбуватись реєстрація, згідно до ст.41 ЗУ «Про господарські товариства».

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів Київенерго

31 березня 2009 року о 12:00 за адресою: м. Київ, площа І. Франка, 5, 4 поверх (актовий зал Компанії) відбудуться чергові загальні збори акціонерів Київенерго.

До порядку денного чергових загальних зборів акціонерів включені такі питання:
1. Обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів АК "Київенерго" та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АК "Київенерго" за 2007-2008 роки та визначення основних напрямків діяльності Компанії на 2009 рік.
3. Звіт Спостережної ради Компанії за 2007-2008 роки.
4. Звіт Ревізійної комісії Компанії за 2007-2008 роки.
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2007-2008 роки.
6. Розподіл прибутку за підсумками роботи Компанії у 2007-2008 роках та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2009 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Компанії.
8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів Компанії.
9. Відкликання та обрання членів Спостережної ради Компанії.
10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Компанії.
11. Відкликання та обрання Голови Виконавчого органу Компанії.
12. Про припинення дії (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного АК "Київенерго" з ВАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз", та уповноваження Виконавчого органу АК "Київенерго" на вчинення необхідних дій.
13. Про визначення реєстратора власників іменних цінних паперів АК "Київенерго" та передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів АК "Київенерго".
14. Про затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів АК "Київенерго" та уповноваження Виконавчого органу АК "Київенерго" на укладання договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів АК "Київенерго" відбудеться з 10:00 до 11:30 у день скликання чергових загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення. Учасники чергових загальних зборів акціонерів повинні мати при собі паспорт та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції АК "Київенерго" (сертифікат іменних акцій або виписка про залишки на рахунку в цінних паперах). Представники акціонерів можуть взяти участь у чергових загальних зборах акціонерів на підставі довіреності, оформленої згідно з чинним законодавством.
Довідки за тел.: 8 (044) 207-61-48

Слід зазначити, що позачергові загальні збори акціонерів АК "Київенерго", оголошені на 12.02.2009, не відбулися у зв'язку з відсутністю легітимного документа, на підставі якого здійснюється реєстрація учасників зборів відповідно до ст.41 Закону України "Про господарські товариства".

Правління АК "Київенерго"Попередня:  Тарифи
Наступна:   Річний звіт
  © ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 2012