Приєднання до мереж

Структура фактичної собівартості теплової енергії

У 2007 році реалізація теплової енергії в Компанії здійснювалася за тарифами, затвердженими такими розпорядженнями Київської міської державної адміністрації:
– для житлових організацій від 30.05.2007 №643 — введені в дію з 01.12.2006 та становлять (без урахування ПДВ) 94,64 грн./Гкал, якщо будинковий засіб обліку теплової енергії належить Компанії; 94,33 грн./Гкал, якщо будинковий засіб обліку теплової енергії належить балансоутримувачу жилого будинку або відсутній;
– для бюджетних установ і організацій та інших споживачів від 31.01.2007 №86 — введені в дію з 01.02.2007 і становлять (без урахування ПДВ) 171,62 грн./Гкал.

У зв"язку з тим, що тарифи на відпуск теплової енергії житловим організаціям були встановлені нижче їх економічно обґрунтованого рівня, відшкодування ними фактичних витрат за 2007 рік становило лише 65%. Враховуючи, що частка цих споживачів у структурі споживання сягає 77 %, збитки Компанії, які відповідно до статті 20 Закону України «Про теплопостачання» підлягають компенсації з місцевого бюджету, становлять 505 млн. грн. без ПДВ. За підсумками року відшкодовано лише 382 млн.грн. або 76 % зазначеної суми. Крім того, Компанії не відшкодовані збитки за 2007 рік від різниці в тарифах на теплову енергію для бюджетних організацій та інших споживачів у сумі 91 млн.грн.

Середньовідпускні тарифи та структура фактичної собівартості теплової енергії АК «Київенерго», грн./Гкал без ПДВ

Показник 2005 2006 2007

I. Середньовідпускний тариф

59,28

65,13

111,54

II. Фактична собівартість

65,45

100,77

153,06

з неї:

 

 

 

Паливні витрати *)

31,59

60,73

100,47

Матеріальні витрати (без палива)

8,18

10,88

16,28

Оплата праці **)

10,53

12,52

18,61

Відрахування на соціальні заходи **)

4,05

4,7

6,97

Амортизаційні витрати

3,48

3,9

5,14

Закупівля енергії

0

0,1

0

Інші витрати

7,62

7,94

5,59

ІІІ. Прибуток

-6,17

-35,64

-41,52

Прибуток з урахуванням інших операційних доходів ***)

 

-8,68

-9,37

*) На зростання паливної складової витрат вплинуло підвищення ціни на природний газ та зростання питомих витрат умовного палива, що пов’язано з режимами комбінованого виробництва електричної та теплової енергії в умовах обмеження постачання газу на ТЕЦ Київенерго.

**) Зростання витрат за статтями «оплата праці» та «відрахування на соціальні заходи» відбулося відповідно до Галузевої угоди між НАК «Енергетична компанія України» і незалежною Галузевою профспілкою енергетиків України та зростання прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

***) Інші операційні доходи отримані за рахунок дотацій з місцевого бюджету на компенсацію збитків від різниці в тарифах на теплову енергію, що постачалася житловим організаціям.Попередня:  Нормативні документи (юридичні споживачі - тепло)
Наступна:   Про приєднання об’єктів архітектури до теплових мереж по зоні централізованого теплопостачання КИЇВЕНЕРГО
  © ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 2012