Друк
Споживачам

Про приєднання об’єктів архітектури до електромереж КИЇВЕНЕРГО

Що необхідно зробити для приєднання будинків, споруд житлово-цивільного, комунального, промислового призначення та інших об’єктів архітектури до електричних мереж КИЇВЕНЕРГО?

Для цього необхідно звернутися до управління перспективного розвитку філіалу «Кабельні мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що розташований за адресою: вул. Новокостянтинівська, 1-А, кімн. 107. Довідки за телефонами: 205-52-70 (з 8.00 до 17.00), 205-52-72 (бухгалтерія з 15.00 до 17.00).

 

До складу управління входять:

1. Відділ роботи з замовниками прийом замовників з 8.00 до 17.00 (кімн.107) (з понеділка по четвер) приймання документів на реєстрацію, видача підготовлених договорів про приєднання, технічних умов, рішень з проектів, рахунків-фактур, консультації

2. Відділ електропостачання

3. Відділ технічно-інформаційного забезпечення

прийом замовників
з 15.30 до 16.30
(з понеділка по четвер)
консультації щодо виконання договору про приєднання до електричних мереж, узгодження трас інженерних мереж. Реєстрація проектних організацій, які мають ліцензію на виконання відповідних робіт.
4. Група технічно-інформаційного забезпечення
приймання виконавчої документації трас кабельних ліній, узгодження місця розташування малих архітектурних форм та об‘єктів зовнішньої реклами

Управління перспективного розвитку:

 • надає консультації щодо переліку необхідних документів, порядку підготовки договорів про приєднання до електричних мереж, технічних умов, рішень з проектів;
 • готує технічні умови на приєднання об’єктів архітектури до електричних мереж КИЇВЕНЕРГО (нове будівництво, реконструкція, модернізація);
 • узгоджує проекти з електропостачання об’єктів архітектури;
 • розглядає та погоджує забудовникам (організаціям та фізичним особам) траси інженерних мереж;
 • приймає виконавчу документацію кабельних ліній від замовників (або підрядників) будівництва об’єктів архітектури.

_dbСкачати бланки документів:

 

Процедура підключення до мереж КИЇВЕНЕРГО складається з таких етапів:

Що необхідно зробити замовнику Організації, які готують документи та виконують роботи
1. Надати необхідні документи та отримати договір про приєднання та додаток до договору - технічні умови (ТУ) (договір підписати та один примірник підписаного договору повернути в кімн. 107) Управління перспективного розвитку філіалу «Кабельні мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», вул. Новокостянтинівська, буд. 1-А
2. Розробити проект відповідно до ТУ
Проектна організація, яка має ліцензію на виконання відповідних робіт
3. Узгодити розроблений проект (отримати технічне рішення з проекту) Управління перспективного розвитку філіалу «Кабельні мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
4. Виконати монтажні та налагоджувальні роботи Монтажна організація, яка має ліцензію на виконання відповідних робіт
5. Отримати акт допуску в експлуатацію Держенергонагляд по м.Києву (вул.Фрунзе, буд. 62-Б):
- електричні установки (крім електричних установок до 1000 В ІІ та ІІІ категорії надійності електропостачання та електричних установок, які використовує населення);
- електричні установки, що мають сезонний характер роботи.

СВП «Енергозбут» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (центр технічного аудиту та контролю договірних робіт):
- електричні установки напругою до 1000 В ІІ та ІІІ категорії надійності електропостачання
6. Укласти договір на електропостачання СВП «Енергозбут» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (відділ договорів з постачання електроенергії)

Замовником може бути фізична особа (громадянин (ка)) або юридична особа.

Функції замовника, які пов’язані з приєднанням об’єктів архітектури, а також вирішення спірних питань замовник має право в установленому законодавством порядку делегувати іншій юридичній або фізичній особі - інвестору, підрядній, проектній організації тощо.

 

Юридичним особам:

1. Для укладання договору про приєднання до електричних мереж КИЇВЕНЕРГО потрібно надати належним чином засвідчені нотаріусом або скріплені печаткою підприємства та підписом уповноваженої особи, із зазначенням прізвища та посади, копії таких документів:

 • лист-запит;
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • довідку з органів статистики про включення до ЄДРПОУ;
 • свідоцтво платника ПДВ або свідоцтво про сплату єдиного (фіксованого) податку;
 • статут або витяг зі статуту, що обов‘язково має містити титульний лист, а також інформацію про найменування (повна та скорочена назва українською мовою), про місцезнаходження, юридичний статус, повноваження органів управління;
 • положення про філіал, представництва тощо (у випадку якщо замовник не має статусу юридичної особи, а є його структурним підрозділом);
 • довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження особи, котра діє від імені сторони договору (підписує договір), зокрема, для керівників, що діють без доручення на підставі Статуту, — наказ, протокол про призначення на посаду.

2. Для підготовки технічних умов, як невід’ємної частини договору про приєднання:

 • опитувальний лист підписаний та скріплений печаткою підприємства, а також підписаний та скріплений печаткою проектної організації, яка має відповідну ліцензію;
 • документ, який підтверджує право власності на об‘єкт та право власності чи використання земельної ділянки під будівництво або реконструкцію чи модернізацію об‘єкта;
 • реквізити замовника скріплені печаткою підприємства;
 • реквізити платника для оплати за підготовку технічних умов скріплені печаткою підприємства;
 • ситуаційний план;
 • договір з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з додатками у разі зміни навантаження або категорійності.

 

Фізичній особі-суб‘єкту підприємницької діяльності або фізичній особі-підприємцю:

1. Для укладання договору про приєднання до електричних мереж КИЇВЕНЕРГО потрібно надати належним чином засвідчені нотаріусом або скріплені печаткою підприємства та підписом фізичної особи-суб‘єкта підприємницької діяльності або фізичної особи-підприємця, із зазначенням прізвища та посади, копії таких документів:

 • лист – запит;
 • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-суб‘єкта підприємницької діяльності (фізичної особи-підприємця);
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • свідоцтво платника ПДВ або свідоцтво про сплату єдиного (фіксованого) податку;паспорт (сторінки – 1,2,3,4,11);

2. Для підготовки технічних умов, як невід’ємної частини договору про приєднання:

 • опитувальний лист підписаний та скріплений у разі наявності печаткою фізичної особи-суб‘єкта підприємницької діяльності (фізичної особи-підприємця), а також підписаний та скріплений печаткою проектної організації, яка має відповідну ліцензію;
 • документ, який підтверджує право власності на об’єкт та право власності чи використання земельної ділянки під будівництво або реконструкцію чи модернізацію об’єкта;
 • реквізити замовника підписані та скріплені печаткою фізичної особи-суб‘єкта підприємницької діяльності (фізичної особи-підприємця);
 • реквізити платника для оплати за підготовку технічних умов підписані та скріплені печаткою фізичної особи-суб‘єкта підприємницької діяльності (фізичної особи-підприємця) у разі наявності печатки;
 • ситуаційний план;
 • договір з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з додатками у разі зміни навантаження або категорійності.

 

Фізичній особі:

1. Для укладання договору про приєднання до електричних мереж КИЇВЕНЕРГО потрібно надати належним чином засвідчені нотаріусом або підписані фізичною особою, із зазначенням прізвища, копії таких документів:

 • лист-запит;
 • паспорт (сторінки – 1,2,3,4,11);
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

2. Для підготовки технічних умов, як невід‘ємної частини договору про приєднання:

 • опитувальний лист підписаний фізичною особою;
 • документ, який підтверджує право власності на об‘єкт та право власності чи використання земельної ділянки під будівництво або реконструкцію чи модернізацію об‘єкта;
 • реквізити замовника скріплені підписом фізичної особи;
 • реквізити платника для оплати за підготовку технічних умов скріплені підписом фізичної особи;
 • ситуаційний план;
 • договір з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з додатками у разі зміни навантаження або категорійності.

 

Термін підготовки договору про приєднання до електричних мереж КИЇВЕНЕРГО та технічних умов становить 10 робочих днів (за умови надання зазначених вище документів).

 

Примітка: На підставі листа Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12.02.2008 №884/11/17-08 КИЇВЕНЕРГО припинило видачу технічних умов на збільшення навантаження окремих квартир у багатоповерхових будинках. Право для укладання договору про приєднання та технічні умови на збільшення навантаження будинку надається власнику будинку (організація, на балансі якої знаходиться будинок).

 

Для отримання технічного рішення

Для отримання технічного рішення з проекту електропостачання об'єктів архітектури м. Києва необхідно надати управління перспективного розвитку (відділ роботи із замовниками) наступні документи:

 • лист-запит (вільна форма);
 • проект (один примірник, який залишається в архіві);
 • заповнений та завірений належним чином бланк «Реквізити замовника»;
 • копія свідоцтва платника ПДВ або єдиного податку (для юридичних осіб).

Рахунок для сплати послуг надається через 5 робочих днів. Оплата проводиться тільки за рішення з проекту. При отриманні технічного рішення замовник надає копію квитанції про оплату послуги. Термін підготовки технічних рішень становить 15 днів (за умови відсутності зауважень до проекту).

 

У разі отримання зауважень до проекту необхідно:

 • усунути зауваження до проекту;
 • надати відкорегований проект з листом зауважень;
 • лист-звернення;
 • заповнений та завірений належним чином бланк «Реквізити замовника».

 

Для отримання погодження місця розташування малих архітектурних форм (МАФ) та об‘єктів зовнішньої реклами (ОЗР) необхідно надати наступний перелік документів:

 • лист – запит;
 • реквізити замовника (бланк КИЇВЕНЕРГО);
 • ситуаційний план на топозйомці М 1:500 з вказаними прив‘язочними розмірами об‘єкта;
 • висновок Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо розміщення ТС (ОЗР);
 • конструктив ТС (ОЗР) з вказанням розмірів.

 

 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
з підготовки технічних умов та погодження проектів
(визначена відповідно до нормативних документів, погоджена Національною комісією регулювання електроенергетики України та введена в дію з 01.08.2012)

 

Вартість видачі технічних умов

Навантаження
Вартість видачі технічних умов (грн.) у термін
10 робочих днів
Без виїзду і обстеження З виїздом та обстеженням
Населення до 10 кВт, включно 471,72 (без ПДВ)
566,06 (з ПДВ)
707,54 (без ПДВ)
849,05 (з ПДВ)
Юридичні особи до 100 кВт, включно,
населення понад 10 кВт
1343,33 (без ПДВ)
1612,00 (з ПДВ)
1579,16 (без ПДВ)
1894,99 (з ПДВ)
Юридичні особи від 101 до 500 кВт, включно 2050,87 (без ПДВ)
2461,04 (з ПДВ)
2286,69 (без ПДВ)
2744,03 (з ПДВ)
Юридичні особи від 501 до 1000 кВт, включно 2199,59 (без ПДВ)
2639,51 (з ПДВ)
2435,41 (без ПДВ)
2922,49 (з ПДВ)
Юридичні особи від 1001 до 5000 кВт, включно 2409,78 (без ПДВ)
2891,74 (з ПДВ)
2645,60 (без ПДВ)
3174,72 (з ПДВ)
Юридичні особи понад 5000 кВт 5457,35 (без ПДВ)
6548,82 (з ПДВ)
5693,24 (без ПДВ)
6831,89 (з ПДВ)

 

Вартість видачі технічних рішень
Навантаження
Вартість видачі технічних рішень (грн.) у термін
15 робочих днів
Населення до 10 кВт, включно 94,34 (без ПДВ)
113,21 (з ПДВ)
Юридичні особи до 100 кВт, включно,
населення понад 10 кВт
268,67 (без ПДВ)
322,40 (з ПДВ)
Юридичні особи від 101 до 500 кВт, включно 410,17 (без ПДВ)
492,20 (з ПДВ)
Юридичні особи від 501 до 1000 кВт, включно 439,92 (без ПДВ)
527,90 (з ПДВ)
Юридичні особи від 1001 до 5000 кВт, включно 963,91 (без ПДВ)
1156,69 (з ПДВ)
Юридичні особи понад 5000 кВт 2728,68 (без ПДВ)
3274,42 (з ПДВ)


Вартість послуг з оформлення та погодження технічної документації
при роботах в охоронних зонах електричних мереж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
(вартість зазначена без врахування ПДВ)

Коефіцієнт в залежності від кількості кабелів Топогеодезичні матеріали площею до 0,005 кв. км включно, грн. Топогеодезичні матеріали площею від 0,0051 до 0,01 кв. км включно, грн. Топогеодезичні матеріали площею від 0,011 до 0,05 кв. км включно, грн. Топогеодезичні матеріали площею від 0,051 кв. км, грн.
К=0,5
Кабелі відсутні
115,93 137,29 148,47

170,85

К=1
Кількість кабелів 1-3 шт.
231,85 274,58 296,93 341,70
К=1,3
Кількість кабелів 4-6 шт.
301,41 356,95 386,01 444,21
К=1,5
Кількість кабелів 7-10 шт.
347,78 411,87 445,40 512,55
К=2
Кількість кабелів - більше 10 шт.
463,70 549,16 593,86 683,40

_dbСкачати одним документом інформацію з цієї сторінки разом із додатками

 

 Попередня:  Нормативні документи (юридичні споживачі)
Наступна:   Нормативні документи (юридичні споживачі - електроенергія)Веб-сервіс з пошуку сервісних дільниць Київенерго для побутових споживачів електроенергії
Сплатити за електроенергію через інтернет
Дізнатися більше про особистий кабінет споживача електроенергії
lichkab_02
Вхід для побутових споживачівlichkab_04Вхід для юридичних споживачів
Електронна абонкнижка: дізнатися КС, розрахувати суму до сплати, роздрукувати квитанцію
Відправити заявку на проведення робіт
1588-banner
spos-rozr

Ваша думка важлива!

Для чого Ви завітали на цей сайт?
 

  © ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 2013