Друк
Теплоелектроцентраль №6 Київенерго
Теплоелектроцентраль №6 Київенерго

28 лютого 2007 року минає 25 років від дати підписання Державною приймальною комісією Акта прийняття в експлуатацію пускового комплексу енергетичного блока №1 ТЕЦ- 6 Київенерго.

Склалося так, що вже 1975 року в північно-східних районах Києва виник дефіцит джерел теплової енергії, який становив близько 400 Гкал/год, а на момент введення в експлуатацію Теплоелектроцентралі №6 мав досягти 885 Гкал/год. Для покриття дефіциту у листопаді 1977 року на північно-східній межі м. Києва, на міських землях, за один кілометр від села Погреби і чотирнадцять кілометрів (по повітряній прямій) від центру м. Києва в болотистому урочищі Колпито за проектом Київського відділення інституту "Теплоенергопроект" розпочалося будівництво електростанції проектною електричною потужністю 1000/1200 МВт та тепловою потужністю 2240 Гкал/год з проектним річним відпуском електроенергії 5760 млн. кВтг та тепла у вигляді гарячої води - 6750 тис. Гкал з комбінованим циклом їх виробництва.

Перша черга станції передбачала встановлення двох теплофікаційних енергоблоків потужністю 500 МВт та 660 Гкал та 4-х пікових водогрійних котлів загальною продуктивністю 720 Гкал/год. Для ліквідації гострого дефіциту тепла в м. Києві було ухвалено рішення про дострокове будівництво та введення в роботу водогрійного котла.

Завдяки спільним зусиллям фахівців генерального проектувальника - інституту "Теплоенергопроект", монтажних організацій (генеральний підрядник - Південенергобуд), субпідрядних організацій - Південенергобудмонтажу (ПЕБМ), Київського монтажного управління КМУ-4, налагоджувального монтажного управління (НМУ) тресту "Електропівденмонтаж" (ЕПМ), керівництва та фахівців ВЕО "Київенерго" (генеральний директор Сосюкін Л.М., головний інженер Грекало М.Є., заступник головного інженера Кириченко В.С.), керівництва та фахівців Теплоелектроцентралі №6 (директор Малєванов С.С., головний інженер Кушніренко В.Ю., заступник директора з капітального будівництва Коваль Г.Н., начальник КТЦ Неміровський М.Ф., начальник ЕЦ Решетнік М.І., начальник ЦТАВ Писаренко Г.В., начальник ХЦ Кобзаренко М.М., начальник ПТЦ Романенко І.І., начальник ВКБ Дробінський С.Г.) в червні 1981 року був введений в експлуатацію водогрійний котел №1, а в лютому 1982 року - енергоблок №1.

У ході будівництва теплоелектроцентралі №6 застосовувалися передові на той час технології, експериментальні конструкції та монтувалися головні зразки обладнання: парогенератор Кп1000-250 ГМН (модель ТГМП-344А) Таганрозького котельного заводу "Красный котельщик", водогрійний котел КВГМ-180-150-2 Барнаульського котельного заводу. На енергоблоці була змонтована автоматизована інформаційна система контролю за тепловими процесами (АСУ ТП). У проекті станції передбачалася система замкнутого зворотного технічного водопостачання. Для зменшення концентрації шкідливих викидів у північно-східній частині м. Києва на теплоелектроцентралі №6 було споруджено 270-метрову димову трубу.

Особлива заслуга у формуванні колективу електростанції, у закладенні творчих традицій належить її першим керівникам - директору Малєванову С.С. та першому головному інженеру, у подальшому директору Кушніренку В.Ю. Значний внесок у подальший розвиток теплоелектроцентралі зробив колишній головний інженер, а нині заступник Міністра палива та енергетики України Шеберстов О.М., який близько восьми років працював на ТЕЦ - 6 .

На всіх етапах проектування, будівництва, монтажу та експлуатації працівники станції активно удосконалювали схеми, підвищували надійність та ефективність роботи обладнання. Усього було подано понад 1400 раціоналізаторських пропозицій, зокрема щодо спорудження додаткового гідроохолоджувача - бризкального басейну, розхолодження котла ТГМП-344А швидким методом та ін.

Для роботи на теплоелектроцентралі №6 з передових електростанцій та різних енергосистем Радянського Союзу прийшло багато висококваліфікованих фахівців, які мали необхідний досвід та брали активну участь у прийманні обладнання, в підготовці оперативного персоналу до експлуатації обладнання, формуванні колективів цехів та відділів. Завдяки наполегливій праці монтажно-налагоджувального та експлуатаційного персоналу ТЕЦ-6 15 січня було розпалено котел енергоблока №1 та 24 січня 1982 року вперше ввімкнено в електромережу країни турбогенератор №1 (начальник зміни станції Барбаков В.М., начальники зміни КТЦ Тарасенко М.М., Мальований М.М., начальник зміни ЦТАВ Сухенко А.Ф., начальник зміни ЕЦ Лузін О.П., начальник зміни ХЦ Вікторова А.В., старший машиніст блока Праженик В.Г., машиніст енергоблока Улитин С.А.).

Наполеглива праця всього колективу з освоєння пускового комплексу станції та обладнання енергоблока №1, а також зусилля працівників монтажних та налагоджувальних організацій з усунення зауважень вже в травні 1982 року сприяли тому, що енергоблок №1 досяг проектних показників. У цей же період відбулося остаточне формування та становлення колективу станції.

Введення в експлуатацію 1984 року обладнання енергоблока №2 та його освоєння колектив електростанції виконав уже більш впевнено та організовано. Було враховано попередні вузькі місця, що дало змогу значно швидше досягти проектних параметрів його роботи.

Нині на електростанції в експлуатації перебувають два енергоблоки електричною потужністю 500 МВт з турбінами Т-250/300-2 і котлоагрегатами ТГМП-344А та шість газо-мазутних водогрійних котлів загальною тепловою продуктивністю 1740 Гкал/год. Введення в експлуатацію такого потужного обладнання на той час не тільки ліквідувало розрив між потребою та виробництвом електроенергії в північно-східній частині м. Києва, а значно поліпшило енергозабезпечення нових районів міста Києва на лівому березі Дніпра.

Тепер в столиці інтенсивно будується нове житло, офісні та розважально-торговельні центри, створюються нові організації та підприємства, які потребують введення нових енергоджерел. Для покриття дефіциту теплової та електричної енергії на ТЕЦ-6 продовжується будівництво енергоблока №3 електричною потужністю 250/300 МВт та тепловою - 330 Гкал/год, закінчуються пусконалагоджувальні роботи на водогрійному котлі №6 фірми "Alstom" тепловою потужністю 180 Гкал/год.

Нині станцією успішно керують висококваліфіковані професіонали зі стажем роботи понад 20 років, які пройшли трудовий шлях від перших сходинок до керівників колективу та досконало знають формулу успішної роботи електростанції в нових ринкових умовах. Це головний інженер Деркач А.П., заступники директора Пікульський В.Є. та Маслюк А.Г., начальник КТЦ Тарасенко М.М., начальник ХЦ Найдюк Н.О., начальник ЕЦ Лютенко Л.Х., начальник ЦТАВ Романенко М.Ю., начальник ЦТПК Сироїд І.І., начальник ПТЦ Кушнеров Д.В., начальник ВТВ Радзівільчук О.Д., начальник СМ Клепач П.І. та інші.

Останніми роками під їх керівництвом на електростанції виконано значний обсяг робіт з модернізації, реконструкції встановленого обладнання та будівництва енергоблока №3. Серед усього комплексу виконаних робіт слід відмітити такі:

 • реконструкція ВРП - 330 кВ;
 • впровадження на лінії 330 кВ "Північна" елегазових вимикачів фірми "Siemens" типу 3АР 2F-1, що дасть змогу підвищити надійність роботи ВРП-330 кВ, отримати практичний досвід з експлуатації найсучаснішого обладнання та знизити експлуатаційні витрати;
 • реконструкція градирні БК-3200 №1 для підвищення охолоджувальної здатності та усунення наявних сезонних обмежень;
 • впровадження на турбоагрегатах ст. №1, 2 ковзких опор за технологією фірми "АВВ" для запобігання заклинюванню цих опор при пусках;
 • впровадження автоматики процесу горіння енергоблоків ст. №1, 2 на базі мікропроцесорної апаратури "Реміконт-112", що оптимізувало процеси горіння в паливнях парогенераторів, автоматичне підтримання надлишків повітря;
 • впровадження контролю металу котлоагрегата ТГМП-344 ст. №1 на основі мікропроцесорної техніки, що значно поліпшило контроль за температурою металу поверхонь нагрівання котлоагрегата, забезпечило проведення моніторингу;
 • впровадження системи обліку природного газу на базі обчислювача типу "ОЕ-21ТА" та первинного датчика фірми "Itabar", що дало змогу підвищити точність вимірювань витрат газу, вести архів подій;
 • модернізація теплофікаційної установки ТЕЦ-6 - обладнання засувками фірми "АВВ Utility Automation GmbH";
 • впровадження температурного контролю генератора на основі мікропроцесорної техніки.

При будівництві енергоблока №3 заплановано виконати значний обсяг робіт з реконструкції та модернізації діючого обладнання, а саме:

 • реконструювати ВРП-330 кВ з переходом на схему "п'ятикутника" з використанням сучасних та надійних елегазових вимикачів, заміною роз'єднувачів 330 кВ підвісного типу;
 • розширити мазутне господарство - встановити нову паливозливну естакаду для збільшення обсягів приймання мазуту;
 • реконструювати бризкальний басейн та градирню №2 для підвищення охолоджувальної здатності;
 • реконструювати систему технічного водопостачання із заміною циркуляційних насосів та насосів додаткової води на береговій насосній станції для підвищення продуктивності та надійності;
 • реконструювати систему хімводоочищення (ХВО) для підвищення продуктивності підготовки знесоленої води для підживлення енергетичних котлів та збільшення обсягів підготовки пом'якшеної води для тепломереж до 1400 т/год, автоматизувати технологічний процес ХВО.

25-річний ювілей ТЕЦ-6 працівники станції зустрічають як дружний та злагоджений колектив професіоналів, що надійно та ефективно експлуатує енергетичне обладнання. За роки, що минули, значно змінилися технічні умови експлуатації обладнання. Від роботи з навантаженням станція спочатку перейшла до роботи з глибоким нічним розвантаженням потужності, а потім до роботи за ціновими заявками та жорсткого дотримання графіка електричних навантажень. Вахтовий персонал ТЕЦ-6 гідно пройшов шлях цих трансформацій та нині забезпечує необхідний рівень експлуатації під керівництвом заступника головного інженера з експлуатації та питань екології Демещенка С.О., а ремонтний персонал забезпечує надійну роботу теплоелектроцентралі під керівництвом заступника головного інженера з ремонтів Лазуна В.П.

Колектив станції вирішує усі питання сьогодення і надійно забезпечує м. Київ теплом та електроенергією. Енергоблок №3, який нині споруджується, відповідатиме усім вимогам світових стандартів, буде обладнаний найсучаснішою автоматизованою системою управління та контролю і стане взірцем сучасних теплофікаційних блоків для енергетики України.

Позначки: електропостачання | теплопостачання | ТЕЦПопередня:  Теплові мережі Київенерго
Наступна:   Теплоелектроцентраль №5 КИЇВЕНЕРГО
  © ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 2012