Друк
Енергозбут Київенерго
Енергозбут Київенерго
Енергозбутова діяльність київської енергетики розпочалася з часів спорудження у 1890 році першої електростанції загального користування - Центральної електростанції на Театральній площі. Станція працювала для освітлення міського театру, який стояв на місці нинішнього Оперного театру, кількох житлових будинків та вул. Хрещатик, на якій було встановлено 14 електродугових ліхтарів. Плата за користування електроенергією бралася за 1 годину горіння лампи або ліхтаря.

Завдяки встановленню високої ціни за споживання електроенергії товариство "Савіцький і Страус", яке займалося електрозабезпеченням міста, змогло за короткий термін збудувати ще дві електростанції, зокрема у 1898 році електростанцію трифазного змінного струму на Подолі.

На початку ХХ століття в м. Києві було розпочато встановлення лічильників електричної енергії, які започаткували облік продажу електроенергії споживачам.

У період НЕПу користування електроенергією було також досить дорогим. Діяли так звані "класові" тарифи, за якими непмани сплачували за споживання електроенергії набагато більше коштів, ніж робітники та бідняки. Для розширення електрифікації квартир навіть здійснювалося кредитування.

Ретельний збір коштів за спожиту електроенергію забезпечив на той час досить значне зростання надходжень до комунального управління міста, під керівництвом якого перебувало електрогосподарство м. Києва, що значною мірою прискорило відновлення зруйнованого за часи революції та громадянської війни обладнання електростанцій і мереж.

1934 року при створенні районного енергетичного управління "Київенерго" вперше було організовано спеціальний підрозділ - Енергозбут.

За роки Радянської влади разом з розвитком енергосистеми поступово вдосконалювалася тарифна політика, підвищувалася якість та надійність енергозабезпечення споживачів, налагоджувався контроль за режимами споживання.

1938 року у зв'язку з будівництвом теплоелектроцентралі (ТЕЦ-3) і теплової мережі та передачею теплофікаційного господарства до Київенерго було створено Управління теплових мереж, яке займалося теплофікацією міста, а також теплозбутовою діяльністю.

Поступово змінювалася організаційна структура Енергозбуту. У 60-х роках при Київенерго було створено підприємство "Енергозбут". Директором було призначено Гриненка М.Г. Значний період його очолювала видатний енергетик, знаний фахівець в енергозбутовій діяльності Л.І. Іванова.

У 70-х роках Енергозбут було реорганізовано в підприємство державного енергетичного нагляду та збуту енергії "Енергонагляд Київенерго".

У середині 80-х років за рішенням керівництва Міненерго в енергосистемах України відбулася реорганізація, у ході якої всі енергозбутові підприємства було підпорядковано електромережам, тобто вони стали відділами електромережних підприємств з питань енергозбуту. Загальне керівництво енергозбутовою роботою було покладено на Центральну службу енергонагляду ВЕО "Київенерго", яку очолив Лихота М.М.

У 90-х роках в умовах перехідної економіки та реформування енергетики Київенерго як столичній енергосистемі було залишено функції генерації, розподілу та реалізації енергії в м. Києві та створено акціонерну компанію.

На базі збутових підрозділів Кабельних та Теплових мереж наказом від 8 жовтня 1996 року № 204 було створено департамент енергозбуту як окремий підрозділ виконавчої дирекції Акціонерної енергопостачальної компанії "Київенерго".

Першим директором департаменту було призначено Продана Ю.В. До складу департаменту увійшли такі досвідчені фахівці, як Дедеркало І.Б., Чепурний Б.О., Хомченко В.І., Барановський М.І., Дайн Т.М. та ін.

Так сталося, що в період реструктуризації галузі департамент енергозбуту став першим окремим енергозбутовим підрозділом серед енергопостачальних компаній України, якому було доручено безпосередню роботу із споживачами електричної та теплової енергії: збір платежів та контроль за своєчасною та повною оплатою спожитої енергії, за режимами споживання та раціональним використанням енергії; здійснення державного нагляду за споживанням енергії.

Департамент енергозбуту мав розгалужену систему підрозділів: 10 районних відділень теплозбуту, 6 районних відділень електрозбуту, централізовані відділи збуту теплової та електричної енергії, виробничо-технічний відділ, відділ розподілу та контролю електроенергії, електрична та теплова інспекція, група режимів споживання енергії, сектор маркетингу, договірної роботи та тарифної політики, відділення з обслуговування приладів обліку електричної та теплової енергії.

За час існування департаменту його працівники виконали значний осяг робіт з удосконалення обліку споживання теплової та електричної енергії та підвищення якості обслуговування споживачі.

Значний внесок у розвиток енергозбутової діяльності зробили фахівці високої кваліфікації Носков В.М. та Сушко К.М., які після переведення Продана Ю.В. на роботу в державні органи виконували обов'язки директорів департаменту.

Так, у лівобережній частині міста розпочалося впровадження білінгової системи розрахунків за спожиту населенням електроенергію, за якою із споживачами укладаються договори про користування електроенергією та щомісяця надсилаються рахунки на оплату спожитої електроенергії. В одному з багатоквартирних будинків міста впроваджено пілотний проект дистанційного знімання показань електролічильників.

Фахівці департаменту виконували великий обсяг робіт з підвищення рівня збору коштів за спожиту теплову та електричну енергію, з ліквідації сталої заборгованості споживачів. Зменшилися борги підприємств життєзабезпечення міста та державних установ. Велику допомогу у роботі із стягнення заборгованості споживачів надавав юридичний департамент Київенерго.

У суспільному та частково у побутовому секторі споживання було розпочато роботу із встановлення електронних лічильників електроенергії з оплатою за допомогою смарт-карт та використанням зонних за періодами часу тарифів. На цей час вже встановлено майже 4000 таких лічильників. Їх впровадження є новим кроком у підвищенні рівня надання послуг населенню та зменшенні витрат на контроль за споживанням електроенергії.

У житлових будинках, бюджетних та інших установах міста розпочалося поступове встановлення лічильників витрат теплової енергії. На цей час в м. Києві встановлено понад 4760 загальнобудинкових теплолічильників.

Нагальною проблемою департаменту енергозбуту було вжиття заходів щодо усунення порушень, пов’язаних з підключенням до електромереж споживачів, так званих МАФ (малих архітектурних форм) - кіосків, павільйонів та інших будівель торгівлі та обслуговування населення, без відповідних проектів та урахування правил технічної експлуатації приладів обліку. Ця робота потребувала значних зусиль не лише працівників департаменту, а й інших підрозділів Компанії.

Перед працівниками Енергозбуту постала та існує до цього часу проблема викрадення та пошкодження електролічильників. Деяким споживачам це дуже вигідно, оскільки вони мають змогу розраховуватися відповідно до попереднього середньомісячного споживання. Однак така ситуація потребує удосконалення існуючих законодавчих та нормативних документів.

В умовах значної заборгованості за спожиту електричну та теплову енергію, низької платіжної дисципліни окремих споживачів, недостатньої платоспроможності населення та порушення договірних зобов'язань робота департаменту постійно ускладнювалася та потребувала вжиття нових організаційних заходів. У зв'язку з цим керівництво Компанії ухвалило рішення про створення окремої енергозбутової структурної одиниці.

15 січня 2002 року з метою оптимізації структури управління енергозбутовою діяльністю та підвищення рівня обслуговування споживачів електричної та теплової енергії столиці України наказом Компанії було створено структурний відокремлений підрозділ "Енергозбут Київенерго", який очолив Гомонай В.М.

Енергозбут отримав сучасно обладнані приміщення після капітального ремонту будинку на вул. Мельникова, 31, де створено всі умови для персоналу та відвідувачів. Було проведено структурну реорганізацію, створено нові підрозділи, прийнято на роботу багато молодих спеціалістів.

Після реорганізації було розширено напрями діяльності Енергозбуту, конкретизовано роботу деяких підрозділів, створено підрозділи з фінансових, кадрових, юридичних, методологічних, технічних, аудиторських, інформаційних питань тощо.

З метою підвищення рівня обслуговування населення у "спальних" районах міста створено міжрайонні сервісні дільниці з обслуговування побутових споживачів електроенергії, фахівці яких надають населенню консультаційні послуги, а також відкрито відділення Енергобанку.

Створено інформаційну базу побутових споживачів електроенергії, яка надає змогу оперативно обслуговувати споживачів, упорядковувати розрахунки з урахуванням пільг та субсидій. Завдяки підвищенню дисципліни розрахунків та посиленню роботи з боржниками збір коштів з населення за 2003 рік порівняно з 2002 роком збільшився на 24 млн. грн., або на 18%.

Енергозбут має повноваження на укладання від імені Компанії договорів на користування електричною та тепловою енергією. На цей час на обліку Енергозбуту перебуває понад 925560 споживачів електричної енергії, зокрема: побутових - 904000, промислових - 1960, суспільного сектору (бюджетні, комунальні, торговельні організації) - 19570, виробничих сільськогосподарських споживачів - 30.

Загальна кількість споживачів теплової енергії становить майже 17050, з них промислових та прирівняних до них - 185.

Структура споживання електроенергії споживачами м. Києва є такою: населення - 34%, промисловість - 30%, електротранспорт, комунальне господарство, бюджетні установи, торговельні організації та ін. - 36%.

Співвідношення споживання теплової енергії: населення - 76%, промисловість - 1,2%, інші споживачі - 22,8%.

Енергозбут плідно співпрацює з Національним технічним університетом України (КПІ). Студенти університету постійно проходять практику на конкретних робочих місцях, а після закінчення навчання більшість з них охоче приймають на постійну роботу до підрозділів Енергозбуту. Як правило, молоді спеціалісти добре виконують покладені на них обов'язки.

Київська міська та районні державні адміністрації активно допомагають Енергозбуту при вирішенні проблем неплатежів, організаційно-методичних питань, а також відшкодування субсидій та пільг населенню за комунальні послуги.

Керівництво та персонал

СВП "Енергозбут Київенерго" наполегливо працюють над удосконаленням своєї роботи, використовують новітні організаційні та інформаційні технології, нові методи та технічні засоби енергозбутової діяльності, активно співпрацюють з іншими підрозділами Київенерго. Постійну увагу роботі Енергозбуту приділяє керівництво Компанії.

Позначки: ЕнергозбутПопередня:  Спеценергоавтосервіс
Наступна:   Завод «Енергія» Київенерго
  © ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 2012