Друк
Керівництво
Загальні збори акціонерів є вищим органом Публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО».

Іншими органами Товариства є:

  • Наглядова рада — орган Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів і в межах визначеної компетенції контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

Склад Наглядової ради:
Іван Васильович Плачков, юридичні особи – НАК «Енергетична компанія Україна», ТОВ «ДТЕК», DTEK Holdings Ltd., DTEK Holdings B.V., DTEK Investments B.V.

  • Генеральний директорФоменко Олександр Валерійович — одноособовий Виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.
  • Ревізійна комісія — орган Товариства, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Склад Ревізійної комісії:
Вікторія Миколаївна Волкова, Олена Миколаївна Гнезділова та Олена Олександрівна Салоїд.

 

 

 

Позначки: керівництво | Про компаніюПопередня:  Олександр Фоменко, Генеральний директор
  © ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 2012