Печать
Акционерам

Финансово-производственные показатели

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
за 2006 – 2011 роки (тис. грн.)

Найменування показника 2008 2009 2010 2011
Усього активів 3 784 253 4 998 110 5 102 411 5 795 503
Основні засоби 1 638 404 2 642 914 2 699 611 2 988 561
Довгострокові фінансові інвестиції 17 487 17 072 9 249 9 163
Запаси 383 939 184 131 138 463 197 872
Сумарна дебіторська заборгованість 673 884 1 689 581 1 127 079 1 406 006
Грошові кошти та їх еквіваленти 113 866 143 165 525 767
437 260
Нерозподілений прибуток -421 483 -980 943 -835 225 -2 219 310
Власний капітал 1 349 157 2 351 168 2 361 926 3 151 030
Статутний капітал 27 091 27 091 27 091
27 091
Довгострокові зобов’язання 879 865 892 623 675 700
759 515
Поточні зобов’язання 1 617 026 2 323 677 2 455 982 3 642 911
Чистий прибуток (збиток) -488 417 -617 260 159 025 -1 375 272
Середньорічна кількість акцій (шт.) 108 364 280 108 364 280 108 364 280
108 364 280
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 970 13 809 13 243
13 436

 

 Дізнатися більше про особистий кабінет споживача електроенергії
lichkab_02
Вхід для побутових споживачівlichkab_04Вхід для юридичних споживачів
Інформаційна лінія КИЇВЕНЕРГО

Ваша думка важлива!

Для чого Ви завітали на цей сайт?
 

  ПАО «КИЕВЭНЕРГО», 2013