Приєднання до мереж

Перелік первинних  нормативно-законодавчих актів, відповідно до яких
АК «Київенерго» здійснює господарську діяльність
з центрального теплопостачання


Кодекси
 1. Конституція України;
 2. Господарський кодекс України;
 3. Цивільний кодекс України;
 4. Житловий кодекс Української РСР.

Закони
 1. Закон України «Про природні монополії»;
 2. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
 3. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;
 4. Закон України «Про електроенергетику»;
 5. Закон України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно – енергетичного комплексу» від 23.06.2005 № 2711 - IV;
 6. Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідальності»;
 7. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»;
 8. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»;
 9. Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків»;
 10. Закон України «Про житлово – комунальні послуги»;
 11. Закон України «Про захист прав споживачів»;
 12. Закон України «Про теплопостачання»;
 13. Закон України «Про житловий фонд соціального призначення»;
 14. Закон України «Про енергозбереження»;
 15. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Правила
 1. Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово – комунального господарства України від 27.06.2008 № 190  та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 № 936/15627;
 2. Правила користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572 « Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»( із змінами відповідно до постанови від 21.01.2006 № 45 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572);
 3. Правила користування тепловою енергією, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198;
 4. Санітарні правила улаштування та експлуатації систем централізованого гарячого водопостачання (СанПин), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР від 15.11.88 № 4723-88;
 5. Державні санітарні правила і норми «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько – питного водопостачання», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.12.1996 № 383 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.04.1997 за №136/1940.

Порядки
 1. Порядок  формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529;
 2. Порядок формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955.

Інші нормативні акти
 1. Технічний регламент з підтвердження відповідності лічильників гарячої води, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.10.2004 №234 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.2004 за № 1435/10034;
 2. Указ Президента України «Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій» від 19.08.1997 №853/97;
 3. Типовий статут житлово-будівельного кооперативу, затверджений постановою Ради Міністрів Української РСР від 30.04.1985 № 186;
 4. Типовий статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 27.08.2003 № 141 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.12.2003 № 1155/8476;
 5. Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009-2005», прийнятий наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375;
 6. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії» від 11.06.2008 № 838–р.Попередня:  Приєднання до мереж КИЇВЕНЕРГО
Наступна:   Структура фактичної собівартості теплової енергії
  © ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 2012